Pediatr Procházková s.r.o.

Ceník

Ceník zdravotních výkonů v zájmu pacienta, které nehradí zdravotní pojišťovny:
Vstupní a výstupní prohlídka (v zájmu zaměstnavatele) 200,- Kč
Vyšetření pro sportovní účely 200,- Kč
Potvrzení přihlášky na SŠ 100,- Kč
Potvrzení přihlášky na VŠ první přihláška 100,- Kč,
každá další 50,- Kč
Potvrzení před nástupem do jeslí, mateřské školy 100,- Kč
Vyšetření pro potravinářský průkaz, brigádu 200,- Kč
Vyšetření pro autoškolu 400,- Kč
Potvrzení pro dětskou rekreaci, tábor 150,- Kč
Lékařský posudek 150,- Kč
Vyplnění formuáře pro pojistnou událost 150,- Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz 200,- Kč
Vyšetření pro svářečský průkaz 200,- Kč
Administrativní výkon 100,- Kč
Aplikace očkovací látky na žádost pacienta (nehrazené státem) 150,- Kč
Propíchnutí ušních boltců 200,- Kč
Nastřelení náušnic 410,- až 490,- Kč dle typu náušnic
Piercing pupíku 150,- Kč

Ceník je platný od 1.7.2013.

Rozsah zdravotní péče plně nebo částečně hrazené je konkretizován zákonem ČNR č. 550/91 Sb. O všeobecném zdravotním pojištění v úplném znění č. 295/93 Sb. a v nařízení vlády ČR č. 149/94 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád.

Ceny jsou stanoveny dle zákona č. 526/90 Sb. o cenách provádecí vyhlášky MF ČR č. 580/90 Sb. a navazujícího výnosu MF ČR.

© MUDr. Soňa Procházková, 2006-2012