Pediatr Procházková s.r.o.

Užitečné odkazy

Zdravotní pojišťovny

  • Česká národní zdravotní pojišťovna, 222 -- www.cnzp.cz
  • Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, 205 -- www.hzp.cz
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, 270 -- www.ozp.cz
  • Revírní bratrská pokladna, zdravtoní pojišťovna, 213 -- www.rbp-zp.cz
  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, 201 -- www.vozp.cz
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 111 -- www.vzp.cz
  • Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna Škoda, 209 -- www.zpskoda.cz
  • Zdravotní pojištovna ministerstva vnitra ČR, 211 -- www.zpmvcr.cz
  • Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance, 217 -- www.zpma.cz

  • Svaz zdravotních pojišťoven www.szpcr.cz

Státní instituce

Sdružení

Zdravotnická zařízení

Podporujeme

© MUDr. Soňa Procházková, 2006-2012